۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذرaccess_time
Englishالعربية

گروه جراحی اورولوژی

جراحی اورولوژی

دکتر ولی دژآباد

رشت گلسار بلوار نماز روبه روی دبیرستان دخترانه شاهد مجتمع البرز          شماره تلفن مطب : 33117755-013
دکتر علی حمیدی مدنی

رشت گلسار بلوار نماز روبه روی دبیرستان دخترانه شاهد (فاطمه زهرا) مجتمع البرز ورودی 2 طبقه1   تلفن : 33111271 - 013
دکتر محمد صالحی

رشت،گلسار،خیابان نواب،ساختمان پزشکی 21،طبقه دوم    تلفن :33227492 - 013

دکتر فرشید پوررضا

رشت، چهار راه گلسار ساختمان نادری طبقه دوم 
تلفن : 32114440 -013


دکتر سیاوش فلاحتکار

رشت حاجی آباد ، ساختمان پزشکی نور


دکتر حمیدرضا ناصح

رشت  چهار راه گلسار، ابتدای خیابان نواب ، کوچه اول ، ساختمان مهر طبقه سوم تلفن مطب :   33114853-013

دکتر هادی قاسمی شاهسرایی

رشت ، گلسار ، خیابان نواب ، ساختمان پزشکی شفا   01332123980