۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبانaccess_time
Englishالعربية

موقعیت جغرافیایی بیمارستان در Google Map